دست نوشته های تنهایی هایم

 
نویسنده : مهسا میرهاشمی - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳٠
 

 مرا در سایه درختان بید پنهان سازید

در دل شب سیاه

تا مرا به خانه نرسانند

         مرا هیچ جا نرسانند

بگذارید بمانم

اینجا عشق من روزی انتظارم را میکشید

اینجا همان جایی است که او مرا فریاد زد. و من اورا ..

                  و صدا درهم پیچید و هیچ کس هیچ نشنید

 او حتما میآید و مرا با خود میبرد

او مرا دیربازی است میخواند 

 می مانم تا او بیاید............

و میخوانم ... زمزمه کنان ...داستان عشق را