و من منتظر...

تا ببینم دست خدا از استین چه کس بیرون می ابد.

/ 2 نظر / 17 بازدید
مهدی

مگر نه تنکه تو خویش،دست خدایی پسف بیرون ای و بگذار تا ببینند.

مهدی

مگر نه آنکه تو خویش،دست خدایی پس ، بیرون آی و بگذار تا ببینند دگران