خدایا از صبح میخواستم بیام و بنویسم که دوست دارم .....

هر چی تو میخوای.....

میدونم که تو بیشتر از همه من رو درک میکنی

/ 2 نظر / 8 بازدید
hossein

" خدایا با توام حواست کجاست؟

...

خدا تو ميدونی مگه نه...؟! آخه حرف من تو دلم مونده اما ميگن تو از رگ گردن نزديکتری مگه تو فقط حرفهايی که توی بغض هاست رو ميدونی....؟