تو را هيچگاه نمي توانم از زندگي ام پاک کنم

 چون تو پاک هستي

مي توانم تو را خط خطي کنم

که آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه ماندگار ميشوي

و وقتي که نيستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگ مي زنم

/ 1 نظر / 10 بازدید
ghomeishy

۲جمله اول فوق‌العاده بود در مورد اون که گفته بوديد هم اختيار داريد، اجازه ما هم دست شماست. اونقدرها هم قشنگ نبود چيزايی که نوشته بودم، شما لطف داری