ای الهه عشق

اینک که در سرزمین بکر تنهایی من فرود آمده ای

و بر بالین سرد و منجمد من گرما آورده ای

بمان

بمان که من بی تو همان مرداب سرد و خاموش خواهم بود

همان دخترکی که رنگ سبز بهارش به یاد نیست...

/ 0 نظر / 10 بازدید