بهار

بهار نزدیک است.....

پاییز تو بی دلیل با من بد کردی .

به خاطراتم میسپارمت.

بی کینه ...

 هنوز طنین خش خش برگهایت

                     برایم یادآور خاطرات دلبری است

                                  که با آخرین بارانت از من

                                                   چه ناجوانمردانه گرفتی. (مهدیه)

/ 0 نظر / 15 بازدید