¤¤از زبان خدا¤¤

دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من
به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من

اگرگم کرده اي اي دل کليداستجابت را
بيا يک لحظه با ما باش پيدا کردنش با من

بيفشان قطره اشکي که من هستم خريدارش
بياور قطره‌اي اخلاص دريا کردنش با من

اگر درها به رويت بسته شد دل برمکن باز‌آ
دراين خانه دق الباب کن وا کردنش با من

به من بگو حاجت خود را اجابت مي کنم آني
طلب کن آنچه مي خواهي مهيا کردنش با من

چوخوردي روزي امروز، ما را شکر نعمت کن
غم فردا مخور تامين فردا کردنش با من

بيا قبل وقوع مرگ روشن کن حسابت را
بياورنيک و بد را جمع و منها کردنش با من

به قرآن آيه‌ي رحمت فراوان است اي انسان
بخوان اين آيه ها تفسير و معنا کردنش با من

اگر عمري گنه کردي مشو نوميد از رحمت
تو نام توبه را بنويس امضا کردنش با من

شاعر : ؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
dativ

زيبا ست اين زيبايی را با افسوس از بين نبر من ديدم انجا که بازندگان زندگی فقط زنده بودند مردگانی متحرک کودکی بجای عروسک کاسه ای مسی در اغوش داشت من با زنده ی خوبی هستم دهتيو