وحشت از عشق که نه ، ترسم از فاصله هاست

وحشت از غصه که نه ، ترسم از خاتمه هاست

ترس بیهوده ندارم ،

صحبت از خاطره هاست

صحبت از کشتن ناخواسته عاطفه هاست

/ 0 نظر / 19 بازدید