شروع

خود هنوز نمیدانم که انتظارت را تا به کی کشیدم
اکنون که شبهی مرا بسوی خود میخواند
امروز که دیگر تنها نیستم
در پستوی تاریک و روشن این زمستان
کسی مرا به خود فرا میخواند
کسی که چنان قلبم را لمس کرده که دیگر یارای گذر کردن از او در من نیست
باید بمانم .
شاید او تو گمشده ام باشی...
ای باران بر صورتم ببار .
که نمیخواهم قطرات شوقم را کسی بر پهنای صورتم ببیند.
  و ای برف تمام کوچه ها را سفید کن
باید سنگفرشی سفید برای محبوبم در زمین بیافکنم.
باید ورودش را جشن بگیرم
/ 3 نظر / 2 بازدید
محمد

سلاااااام چه تشبیه جالبی داشتی شاد باشی[ماچ][چشمک]

زهره

سلام.این دری وری ها چیه می نویسی دختر؟به جای این چیزها چندتا نرم افزار و چوک و فال و ...بذار تا بازدیدهات زیاد بشه !!این شعرومئرهارو که می تونی تو360هم بذاری.آخرش تجارت یادنمی گیری .موفق باشی

با وفای همیشگی

[گل]با درود بر ایرانیان با غیرت و وطن پرست[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران [گل] [گل] [گل